"הורסים קריירות של אנשים בלי להניד עפעף"
ניסים משעל