"המרחם על האכזרים סופו שיתאכזר אל הרחמנים"
יורם שפטל