"חשבתי שהולכים מכות, אז הפרדתי"
מועדון ארוחת הבוקר