"לא יהיה עובד אחד של טבע שירצה לעבוד ולא יוכל"
יורם שפטל