"האזנת-סתר של ח"כ דוד ביטן לא תוכל לשמש כראייה נגדו"
גלעד שלמור ודורון הרמן