"הצלחנו להביא לאירוע תקדימי במועצת הביטחון"
ניסים משעל