"המערכות אצלנו לא בנויות לסערות"
בן כספית ואריה אלדד