"כל הבעיות בנושאי דת ומדינה מקורן בבג"ץ"
אילה חסון