"אני לא פוסל התמודדת בבחירות, יהיו המועמדים אשר יהיו"
ניסים משעל