"נמאס שמי שנמצא ליד הצלחת חוטף ממנה כל הזמן"
ניסים משעל