"אתם לא יכולים לאכול פרות ולצקצק על מנהגי האכילה במדינות אחרות"
סיון כהן