"אני מתנצל בפני עמוס עוז. תפסיקו להשתמש בשואה"
אילה חסון