"אין היום כמעט אפליקציות שלא צוברות מידע"
בן כספית ואריה אלדד