הנשיא ריבלין ספד לחיים גורי: "הוא היה הרעות האמיתית"
ניסים משעל