"זו רק שאלה של זמן עד שיעיפו את אבי גבאי מהמחנה הציוני"
יורם שפטל