"תוצאות הפוליגרף לא טיהרו אותו מהטענה שמסר מידע"
אילה חסון