"אני הייתי העיתונאי הימני היחיד ב'וואלה'"
אילה חסון