מיקי זוהר על חקירות ראש הממשלה: "לא נלך כצאן לטבח"
ניסים משעל