"אנחנו רוצים לראות בעיניים שלנו את חוק הגיוס"
אילה חסון