"בעלי מתחת לאדמה ושמו של הרוצח מופיע בתודות לסרט?"
ניסים משעל