ינון: "הנורמה בטבע - זכר ונקבה"; ענת: "הטבע התקדם"
ענת דוידוב בבוקר