"היא דיברה על כך שהמשיח אמור לבוא"
משעל, דרור רפאל וספי עובדיה