"יש לשים את הטרור החקלאי בראש סדר העדיפויות"
אראל סג"ל