"מאחורי אדם גולד יש התארגנות אפלה ואסורה"
אראל סג"ל