"אין אישה שלא תתחרט על ההחלטה לוותר על ילדים"
איריס קול