האלוף לוין: "ההצגה של נתניהו - טעות איומה"
ינון מגל ובן כספית