"שמנו את ידינו על הסוד הכי גדול שלהם"
בן כספית ואריה אלדד