משבר מבקשי המקלט: "לא נצביע לכחלון לעולם"
ינון מגל ובן כספית