עפר שלח: "משרד הביטחון לא מעוניין להוציא את הכסף"
איפה הכסף