"יורם הלוי מבין עניין - הוא לא צריך להצטדק"
אילה חסון