האם החוק יאפשר נישואים אזרחיים באילת?
ינון מגל ובן כספית