בדרום ת"א מצפצפים על החוק ומשליטים טרור
ינון מגל ובן כספית