"גם בגישה ההומניטרית לא נצליח לשנות דעה ולו של פלסטיני אחד"
הקבינט