"במשטרה לא ציפו שיובל ישתף פעולה בצורה כזו חלקה"
הקבינט