"בני גנב ממני כסף, הימר על המונדיאל והפסיד"
מיכל דליות