"מצאנו עדה שהייתה שם במקום וראתה הכל"
בן כספית ואריה אלדד