"הכלכלה הישראלית - יותר טובה מבארה"ב"
ינון מגל ובן כספית