"הכלכלה הישראלית - יותר טובה מבארה"ב"
רון קופמן וינון מגל