"יש פה באיזה שהוא מקום התרת דם מסוימת"
ענת דוידוב וינון מגל