"יש פה באיזה שהוא מקום התרת דם מסוימת"
ינון מגל ובן כספית