"אני בטוח שיהיה ניסיון חיסול נוסף"
ינון מגל ובן כספית