סקנדל מתמשך: 'אופירה וברקוביץ'' תושעה לשבוע
איריס קול