"עובד צוות גרר את בני בכוח ופגע ברגלו קשות"
אילה חסון