"זה סרט שאתה רואה אותו ויוצא בן אדם טוב יותר"
איריס קול