"שירות נשים בצה"ל מביא לפריצות"
ענת דוידוב וינון מגל