להפליל את אברג'יל בכל מחיר?
גלעד שלמור ודורון הרמן