בעוז ובאמונה: הקשר בין גיבורי העל לעם היהודי
אראל סג"ל