הסלמה בדרום - מהי המדיניות אותה נוקטת ישראל?
אילה חסון