"הטעות שלנו היא ייחוס ליריב את התגובה שאנו היינו נותנים"
אראל סג"ל