"מי שחוזר משדה הקרב, חוזר אדם אחר"
ינון מגל ובן כספית