במצבים מסוימים יהיה לאסור כניסה של ילדים לא מחוסנים לגנים
איפה הכסף