"לממשלת ישראל אין שום אסטרטגיה"
בן כספית ואריה אלדד